Besarnya Toleransi Dr. Ar-Rayyis kepada Orang Musyrik

Dr. Ar-Rayyis besar toleransinya kepada orang musyrik. Si musyrik disisinya muslim sekalipun dia beribadah kepada berhala-berhala dan kuburan-kuburan, selagi itu semua dilakukan karena jahil. Apakah tempat tinggalnya di tengah-tengah muslimin atau jauh dari mereka. Berikut ini kutipan perkataannya; Membantah orang yang mengatakan; “Sesungguhnya pelaku kesyirikan apabila meninggal dunia tidak dishalatkan” ia berkata;   “Kita katakan; Read More

Udzur bil Jahl dalam Persoalan-persoalan Tauhid Ibadah dan Sikap para Ulama Dahulu dan Sekarang

2- Udzur bil Jahl dalam persoalan-persoalan tauhid ibadah dan sikap para ulama dahulu dan sekarang Diantara kekeliruan fatal yang dilakukan Doktor (Abdul Aziz Ar-Rayyis) adalah pada persoalan memberi udzur kejahilan bagi orang yang mengaku muslim secara mutlak. Yaitu pada persoalan-persoalan tauhid ibadah. Beliau telah membawakan dalil-dalil dan nukilan yang banyak dari para ulama yang ia Read More

TERJEBAK KE DALAM PEMAHAMAN IRJA’

Mendudukkan Dr. Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis dan pendapatnya yang mencocoki kaum Murji’ah sekaligus pembelaan terhadap para ulama kita yang dituduh keliru dan diklaim sepakat dengan pendapatnya Tulisan; Abdullah bin Nashir bin Abdul Aziz An-Najim بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada pemberi kabar gembira dan peringatan. Read More

Mewaspadai Penyimpangan buku “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah” karya Ust. Yazid Jawwas

Segala puji hanya milik Rab semesta alam, dan akhir yang baik hanya bagi orang-orang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang dzalim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau dan kepada para shahabatnya, amin. Tanpa sengaja saya mendapati buku yang berjudul “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah wal Read More

Peringatan Ulama Sunnah Dari Kesesatan Ali Al Jufri

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan Assalamu’alaikum, wahai yang memiliki keutamaan; Ini pertanyaan dari sebagian kaum wanita yang mengatakan; Apa pendapat Anda tentang Habib Al Jufri. Apakah dia tergolong Ahlussunnah wal Jama’ah? Karena kami telah mendengar dari sebagian orang di negeri ini, atau di negeri ini ada yang berpendapat tidak mengapa menyimak kajiannya. Saya harap Anda Read More

Bolehkah Seorang Guru Menerima Hadiah dari Muridnya? [Syaikh Ibn Baz]

Pertanyaan; Seorang akhwat bertanya, apakah boleh seorang guru menerima hadiah dari murid-muridnya? Dan apabila tidak dibolehkan apakah boleh menerimanya setelah selesai periode masa belajar dalam setahun dan setelah murid-murid menerima nilai akhir? Dan apabila hal itu juga tidak dibolehkan, apakah boleh bagi si guru menerimanya dari murid setelah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya? Read More

Berhati-hati dalam Takfir bukan Berarti Membela Orang Kafir dan Murtad

Penulis kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman menjelaskan bahwa sebagian orang memutlakkan ajakan berhati-hati dari pengkafiran. Beliau mengatakan ajakan ini baik, tapi jangan dijadikan alasan untuk membela orang-orang yang Allah kafirkan dan murtad. Simak keterangan beliau karena padanya terdapat rincian yang bagus. Persoalan ketiga; Sebagian orang memutlakkan ajakan untuk berhati-hati dalam masuk Read More

Benarkah mengkhususkan penegakan hujjah sebelum takfir dalam persoalan yang samar pendapat bid’ah?

Tersebar di tengah penuntut ilmu pernyataan ((mengkhususkan tawaffurs syuruth & intifa’ul mawani’ sebelum pengkafiran dalam persoalan yang samar adalah pendapat bid’ah)). Perhatikan ucapan berikut;   Orang yang mengucapkan  perkataan ini menyandarkannya kepada guru kami Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan tanpa bukti rekaman mau pun tulisan. Sedangkan dalam kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman halaman 130 yang Read More

KAIDAH PENTING; KETERKAITAN LAHIR DAN BATIN DALAM KEIMANAN

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata; Cabang-cabang keimanan ada dua macam; ucapan dan perbuatan, begitu juga cabang kekufuran ada dua jenis; ucapan dan perbuatan. Dan termasuk dari cabang-cabang keimanan yang berupa ucapan, cabang yang apabila hilang hilanglah keimanan. Dan begitu pula termasuk dari cabang yang berupa perbuatan adalah cabang yang apabila hilang hilang pula keimanan. Dan begitu Read More

14 Ciri Seseorang Terpapar Akidah Irja’

Ketahuilah, siapa saja yang berpendapat dengan salah satu dari pendapat-pendapat berikut berarti dia telah  terjatuh kepada irja’ atau termakan oleh syubhatnya; 1- Iman adalah pembenaran hati saja (Jahmiyah) 2- Iman adalah mengucapkan dengan lisan saja (Karramiyah) 3- Iman adalah pembenaran dengan hati dan mengucapkan dengan lisan (Murji’ah fuqaha’) 4- Iman adalah pembenaran dengan hati, ucapan Read More