Pembatal-pembatal Wudhu’ antara yang disepakati dan diperselisihkan

Hadats secara bahasa artinya kejadian atau peristiwa. Dan menurut terminologi ulama, Al Hafidz dalam Al Fath (1/235) mengatakan; Apa saja yang keluar melalui dua lubang. Adapun penafsiran Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dengan al fusa’ & ad-dhurath (angin tanpa suara & bersuara) adalah standar terendah dan juga karena ia seringkali terjadi di dalam shalat maupun diluar Read More

Apa yang dimaksud dengan meraih Lailatul Qadr?

Pertanyaan; Apakah lailatul qadr bisa dilihat dengan mata telanjang? Dimana sebagian orang mengatakan bahwa kapan seseorang bisa melihat lailatul qadr dia akan melihat sebuah cahaya di langit dan ucapan yang semisal ini. Bagaimanakah dahulu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan para shahabat Radhiyallahu ‘anhum melihatnya? Dan bagaimana seseorang mengetahui bahwa dirinya telah melihat lailatul qadr? Apakah Read More

Apa Arti Hadits “Setiap Anak Tergadaikan dengan Akikahnya?”

Tanya; Saya punya banyak anak yang belum sempat saya akikahkan. Kemudian saya mendengar ada sebuah hadits yang mengatakan, “Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya sampai diakikahkan”, tolong beri saya arahan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Jawab; Iya, haditsnya shahih. Karena itu wajib atasmu mengakikahkan anak-anakmu. Hukumnya sunnah muakkadah. Apabila kamu mampu mengakikahkan mereka, maka setiap anak Read More

Hukum Jual Beli Mushaf Al Qur’an

Pertanyaan; Saya membeli sebuah mushaf terjemahan dan saya berikan kepada seorang teman. Namun setelah saya perhatikan ternyata dia tidak begitu bersemangat membacanya…apakah saya terus beri dia buku-buku bacaan meskipun dia tidak mempedulikannya? Dan apakah boleh membeli Al Qur’anul Karim? Saya terpaksa membeli Al Qur’an terjemahan dalam bahasa Inggris, dan saya khawatir termasuk orang-orang yang memperjualbelikan Read More

Termasuk Menyiasati Riba Beli Barang Melalui Pihak Ketiga; Leasing atau Perorangan

Asy-Syaikh Al ‘Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Diantara persoalan ‘inah atau termasuk bentuk menyiasati riba adalah apa yang banyak dilakukan sebagian orang sekarang. Dia perlu sebuah mobil kemudian dia pergi kepada seorang hartawan dan berkata, “Saya perlu mobil itu di showroom itu.” Kemudian hartawan ini pergi dan membelinya dari showroom dengan cash kemudian menjualnya kembali Read More

Berhukum kepada Hukum Buatan dalam Mencari Keadilan

Tanya; Apabila terjadi sengketa di negeri kafir atau yang semisalnya, bolehkan seorang muslim mengadu kepada pengadilan yang berhukum dengan hukum buatan? Jawab; Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir. Amma ba’du; Apabila seseorang didzalimi di negeri kafir, dirinya atau hartanya atau kehormatannya boleh baginya mengadukan persoalannya kepada pihak Read More

BENARKAH HUKUM ASAL DAGING DAN SEMBELIHAN HARAM?

Al ‘Allamah Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’diy rahimahullah berkata dalam Mandzumah-nya; Hukum asal pada kemaluan dan daging Pada jiwa dan harta yang ma’shum Adalah haram sampai datang kehalalannya Maka pahamilah, semoga Allah menunjukimu dan tiada bosan Disini beliau mengatakan “hukum asal pada daging adalah haram.” Ini madzhab sebagian fuqaha bahwa hukum asal daging adalah haram. Read More

IBNU TAIMIYAH & HUKUM MENGHADIAHKAN PAHALA UNTUK MAYIT

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya di dalam Majmu’ Al Fatawa (24/324) tentang bacaan keluarga mayit, apakah sampai kepadanya? Seperti tasbih, tahmid, tahlil dan takbir apabila dihadiahkan kepada mayit, apakah pahalanya bisa sampai kepadanya atau tidak? Beliau menjawab: Bacaan keluarga mayit sampai kepada si mayit, tasbih mereka, takbir mereka dan semua zikir mereka kepada Allah, apabila mereka Read More

Kebiasaan Terlambat Shalat Subuh Sampai Keluar Waktu

Pertanyaan: Apa nasihat anda bagi orang yang shalat subuh setelah keluar dari waktunya, yaitu saat dia akan berangkat kerja? Asy-Syaikh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafidzahullah menjawab: Ini adalah kejahatan yang besar. Orang yang tidak shalat subuh melainkan saat akan pergi kerja, sekelompok ulama telah berfatwa bahwa orang ini murtad apabila kebiasaannya seperti itu. Hal ini difatwakan Read More