Sifat Ulil Albab

Di dalam Al Qur’an sering kita dapati pujian Allah kepada para ulil albab atau orang-orang berakal. Siapakah mereka, dan apa ciri yang membedakan mereka dari selainnya hingga Allah sampai memujinya? Diantara ayat yang menerangkan hal ini adalah firman Allah yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat ke-18. Allah Ta’aala berfirman; الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ Read More

Inkonsistensi

Menurut KBBI inkonsisten berarti tidak taat asas; suka berubah-ubah atau mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan; kontradiktif dan tidak serasi; tidak sesuai; tidak cocok. (KBBI) Sedangkan dalam istilah agama inkonsisten bisa diartikan tidak istiqamah. Orang awam menjabarkan dengan tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan.             Sikap inkonsisten atau tidak istiqamah bisa menyentuh banyak sisi kehidupan dari Read More

4 Sebab Dikabulkannya Doa

Diantara karunia Allah kepada hamba-Nya di bulan Ramadhan adalah terpenuhinya banyak sebab dikabulkannya doa disamping sebab-sebab lainnya sepanjang tahun. Diantara sebab dikabulkannya doa pada bulan Ramadhan; berpuasa, berdoa disaat sahur dan berbuka. Secara umum Ibnu Rajab Al Hanbali rahimahullah menyebutkan; Diantara sebab dikabulkannya doa empat perkara; 1- Menempuh perjalanan yang jauh (safar), seperti yang terdapat Read More

Mewaspadai Penyimpangan buku “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah” karya Ust. Yazid Jawwas

Segala puji hanya milik Rab semesta alam, dan akhir yang baik hanya bagi orang-orang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang dzalim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau dan kepada para shahabatnya, amin. Tanpa sengaja saya mendapati buku yang berjudul “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah wal Read More

Peringatan Ulama Sunnah Dari Kesesatan Ali Al Jufri

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan Assalamu’alaikum, wahai yang memiliki keutamaan; Ini pertanyaan dari sebagian kaum wanita yang mengatakan; Apa pendapat Anda tentang Habib Al Jufri. Apakah dia tergolong Ahlussunnah wal Jama’ah? Karena kami telah mendengar dari sebagian orang di negeri ini, atau di negeri ini ada yang berpendapat tidak mengapa menyimak kajiannya. Saya harap Anda Read More

Bolehkah Seorang Guru Menerima Hadiah dari Muridnya? [Syaikh Ibn Baz]

Pertanyaan; Seorang akhwat bertanya, apakah boleh seorang guru menerima hadiah dari murid-muridnya? Dan apabila tidak dibolehkan apakah boleh menerimanya setelah selesai periode masa belajar dalam setahun dan setelah murid-murid menerima nilai akhir? Dan apabila hal itu juga tidak dibolehkan, apakah boleh bagi si guru menerimanya dari murid setelah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya? Read More

Berhati-hati dalam Takfir bukan Berarti Membela Orang Kafir dan Murtad

Penulis kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman menjelaskan bahwa sebagian orang memutlakkan ajakan berhati-hati dari pengkafiran. Beliau mengatakan ajakan ini baik, tapi jangan dijadikan alasan untuk membela orang-orang yang Allah kafirkan dan murtad. Simak keterangan beliau karena padanya terdapat rincian yang bagus. Persoalan ketiga; Sebagian orang memutlakkan ajakan untuk berhati-hati dalam masuk Read More

Benarkah mengkhususkan penegakan hujjah sebelum takfir dalam persoalan yang samar pendapat bid’ah?

Tersebar di tengah penuntut ilmu pernyataan ((mengkhususkan tawaffurs syuruth & intifa’ul mawani’ sebelum pengkafiran dalam persoalan yang samar adalah pendapat bid’ah)). Perhatikan ucapan berikut;   Orang yang mengucapkan  perkataan ini menyandarkannya kepada guru kami Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan tanpa bukti rekaman mau pun tulisan. Sedangkan dalam kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman halaman 130 yang Read More

Kami Memaparkan Pemahaman Kami Kepada Ulama Haramain dan Ini Jawabannya!

Bismillaahirrahmaanirrahim Assalaamu’alaykum warahmatullaah wabarakaatuh, Alhamdulillaah wash-shalatu was-salama ‘ala Rasulillah wa ba’d. Kami merupakan kumpulan penuntut ilmu dari Indonesia, memaparkan kepada antum pemahaman kami, dengan harapan mendapatkan nasihat dan arahan dalam medan dakwah ila Allah. Dimana masalahnya adalah sebagian da’i memberikan celaan kepada kami, dengan celaan yang sebenarnya kami berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan. Read More

Orang Awam Wajib Mengikuti Salah Satu Mazhab yang Empat

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan ditanya; Taklid kepada madzhab yang empat dan bermazhab sesuai madzhab-madzhab yang ada apakah yang demikian ini termasuk sikap berlebih-lebihan? Jawab; Tidak ya akhi, orang awam dan para pemula dalam belajar tidak ada pilihan selain taklid. Kalau tidak kemana dia akan bersandar? Berijtihad?! Dia tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Dia taklid Read More