Dikepung Kesyirikan!!

Setiap negeri memiliki kuburan (sesembahan) yang mereka seru (selain Allah):

– penduduk Irak dan India menyeru Abdulqadir Jailani.
– penduduk Tahamah, masing-masing kampung memiliki orang mati yang mereka seru dan panggil-panggil (selain Allah). Mereka memanggil: Wahai Zaila’i! Wahai Ibnul Ajiil!
– penduduk Makkah memanggil: Wahai Ibnu Abbas!
– penduduk Mesir memanggil: Wahai Rifa’i! Wahai Badawi! Wahai Saadah Bakriyah!
– penduduk Jibal memanggil: Wahai Aba Thair!
– penduduk Yaman memanggil: Wahai Ibnu ‘Alwan!

Pada setiap kampung ada orang mati yang mereka panggil-panggil (namanya) mengharap dari mereka kebaikan dan dijauhkan dari kejelekan. Dan inilah perbuatan orang-orang musyrikin (Makkah) terhadap berhala-berhala mereka.

Imam Shan’aani (w. 1182 H) dalam Tath-hiir Al I’tiqaad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *