Termasuk Menyiasati Riba Beli Barang Melalui Pihak Ketiga; Leasing atau Perorangan

Asy-Syaikh Al ‘Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, “Diantara persoalan ‘inah atau termasuk bentuk menyiasati riba adalah apa yang banyak dilakukan sebagian orang sekarang. Dia perlu sebuah mobil kemudian dia pergi kepada seorang hartawan dan berkata, “Saya perlu mobil itu di showroom itu.” Kemudian hartawan ini pergi dan membelinya dari showroom dengan cash kemudian menjualnya kembali Read More

Tukar Menukar Kado

Dikatakan: Tukar menukar pemberian tidak termasuk ke dalam hukum hadiah karena terjadi tukar menukar harta sehingga termasuk ke dalam jual beli. Maka hukumnya haram. Karena termasuk jual beli yang disertai gharar / ketidakjelasan. Pertanyaan: Apakah tukar menukar pemberian termasuk ke dalam bentuk jual-beli yang disertai gharar? Prof. Dr. Abdullah Dumaiji menjawab: Wa’alaykumsalam wr. wb. Tukar Read More

Halal & Haram Kredit

Pertanyaan: Saya ingin membeli sebuah mobil untuk kerja tapi melalui bank dengan mencicilnya lebih besar dari harga tunai, apakah hal ini haram? Dan apabila haram, lantas apa bedanya antara transaksi seperti ini dengan transaksi kredit syar’i yang halal. Dan apa solusi syar’i untuk jual beli tempo? Jazakumullahukhairan بسم الله الرحمان الرحيم 1-أريد أن أشتري سيارة Read More

Mencicil Melalui Pihak Ketiga

Dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah Pertanyaan: Semoga Allah memaafkanmu wahai Asy-Syaikh. Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang mencari orang-orang yang ingin membeli –misalnya- rumah atau mobil. Lalu perusahaan ini berkata: kami belikan untukmu rumah ini atau mobil ini, kemudian kamu bayar dengan cicilan. Lalu perusahaan ini membelikan untuk orang-orang itu mobil (misalnya) Read More