ASY’ARIYAH

Asy’ariyah adalah kelompok yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al Asy’ariy (w. 324 H). Abul Hasan sendiri sebelumnya adalah seorang penganut mazhab Mu’tazilah yang sudah bertaubat. Suatu hari dia masuk ke masjid di hari Jum’at dan memproklamirkan keberlepasan dirinya dari mazhab Mu’tazilah. Dia melepas bajunya seraya berkata, “Saya berlepas dari mazhab Mu’tazilah seperti saya melepas Read More