Orang Awam Wajib Mengikuti Salah Satu Mazhab yang Empat

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan ditanya; Taklid kepada madzhab yang empat dan bermazhab sesuai madzhab-madzhab yang ada apakah yang demikian ini termasuk sikap berlebih-lebihan? Jawab; Tidak ya akhi, orang awam dan para pemula dalam belajar tidak ada pilihan selain taklid. Kalau tidak kemana dia akan bersandar? Berijtihad?! Dia tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Dia taklid Read More

Orang Awam yang Melakukan Kesyirikan disebut Musyrik, berdasarkan Nas Qur’an & Sunnah [Syaikh Suhaimi]

Penanya berkata; Telah tersebar tasawwuf pada era belakangan ini. Dan diantara mereka ada yang awam. Musyrik tapi dia awam. Sepertinya dia bertanya tentag udzur bil jahl… Jawaban: Kita tidak mengatakan semua sufi musyrik, ini yang adil. Kami memandang bahwa tasawwuf adalah bid’ah secara umum. Tasawwuf tidak ada asal usulnya pada agama Allah Azza wa Jalla. Read More