Barangsiapa Mengkafirkan Seorang Muslim Dia Kafir?

Benarkah barangsiapa mengkafirkan seorang muslim maka dia kafir? Adapun ucapan: “Barangsiapa mengkafirkan seorang muslim maka dia kafir.” Jawabannya: Tidak seorang pun melainkan mengaku muslim, dan setiap ucapan memiliki hakikatnya sendiri-sendiri. Dan guru kami rahimahullah telah menerangkan pengertian pokok ajaran Islam yang menyeluruh. Beliau berkata: Pokok dan kaidah ajaran Islam ada dua:Beribadah kepada Allah semata tidak Read More