Benarkah Paham Hujjah Syarat Dalam Iqamatul Hujjah

Allah Jalla Jalaaluhu telah menegakkan hujjah-hujjah yang beragam dari hujjah-hujjah yang dapat didengar dan dilihat. Sedangkan mereka (musyrikin) menolak untuk mengikuti para nabi dengan dalih tidak paham hujjah. Allah Ta’aala berfirman mengabarkan ucapan mereka ((Wahai Syu’aib, kami tidak paham kebanyakan yang kamu ucapkan)). Dan Allah Subhanahu wa Ta’aala berfirman ((Dan Kami adakan tutupan di atas Read More