Murji’ah Zaman Old, Murji’ah Zaman Now

Orang-orang yang memberi udzur kepada penyembah kuburan lebih jelek dari pada Al Jahm Segala puji hanya milik Allah. Dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan keluarganya dan para shahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya. Amma ba’du; Pertanyaan; Seseorang bertanya dari Forum Dakwah Tauhid As-Salafiyah; “Wahai guru kami, tolong jelaskan hubungan antara memberi udzur Read More

Antara Berhala dan Kuburan Wali

Zaman sekarang—zaman yang penuh dengan syubhat (kerusakan ilmu/keraguan-AHSI) dan syahwat (nafsu menyelisihi kebenaran)—melazimkan (mengharuskan) setiap pencari kebenaran harus disertai dengan dalil dari Kitab dan Sunah. Jika ternyata kebenaran datang dari golongan Ahlus Sunnah yang dimusuhi oleh banyak kalangan maka diterima dan sebaliknya jika kebatilan datang dari golongan kita maka ditolak sebab kita mencari rida Allah عزّوجلّ bukan rida manusia. Read More