Pokok dan Kaidah Ajaran Islam (Terjemahan Matan)

Pokok dan kaidah ajaran Islam ada dua: Pertama: Perintah beribadah kepada Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya dan mengobarkan semangat kepadanya. Memberikan loyalitas (wala’) kepadanya dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Kedua: Memberikan peringatan dari kesyirikan dalam beribadah kepada Allah dan bersikap tegas dan membangun permusuhan padanya serta mengkafirkan orang yang melakukannya. 1- Orang-orang yang menyelisihi Read More