Guru kami Syaikh Zaid Madkhali Merinci Persoalan Udzur bil Jahl

Pertanyaan: Apakah tidak adanya udzur bil jahl dalam pokok-pokok agama termasuk yang disepakati ahli ilmu atau perkara ini khilafiyah, dan apakah khilaf dalam perkara ini mu’tabar ataukah tidak. Dan apakah orang-orang yang berpendapat adanya udzur bil jahl dalam persoalan agama yang terang dianggap telah keluar dari ahlussunnah wal jama’ah dan terjatuh ke dalam irja’ Syaikh menjawab: Read More