Mengintai lalu Mentabdi’ kemudian Memaksa, bukan manhaj Salaf sama sekali! Siapkah Anda Bertaubat?!

Pertanyaan diajukan kepada Asy-Syaikh Abdulmuhsin Al Abbad Hafidzahullah. Seorang penanya berkata: Wahai Syaikh kami, semoga Allah menjagamu. Di antara taufiq Allah bagi para penuntut ilmu, hadirnya (pelajaran) Muqoddimah Muslim beserta penjelasannya dari anda yang mulia. Akan tetapi nikmat ini, yaitu kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Imam Muslim telah menjadi rancu atas sebagian orang, sebagian mereka menerapkannya Read More

Mengintai lalu Mentabdi’ kemudian Memaksa, bukan manhaj Salaf sama sekali! Siapkah Anda Bertaubat?!

Seorang penanya berkata: Wahai Syaikh kami, semoga Allah menjagamu.  Di antara taufiq Allah bagi para penuntut ilmu, hadirnya (pelajaran) muqoddimah Muslim beserta penjelasannya dari anda yang mulia. Akan tetapi nikmat ini, yaitu kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Imam Muslim telah menjadi rancu atas sebagian orang, sebagian mereka menerapkannya atas sebagian saudara-saudaranya dari kalangan Ahlussunnah. Jika seorang alim Read More