Berhukum kepada Hukum Buatan dalam Mencari Keadilan

Tanya; Apabila terjadi sengketa di negeri kafir atau yang semisalnya, bolehkan seorang muslim mengadu kepada pengadilan yang berhukum dengan hukum buatan? Jawab; Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir. Amma ba’du; Apabila seseorang didzalimi di negeri kafir, dirinya atau hartanya atau kehormatannya boleh baginya mengadukan persoalannya kepada pihak Read More