Petani dan Raja

pohon kurma

Suatu hari ada seorang penguasa melintasi seorang petani renta yang sedang menanam kurma. Penguasa itu bertanya keheranan, “Apa kamu kira –wahai orang tua- kamu menanamnya agar bisa memakan buahnya, dan ia tidak berbuah kecuali setelah beberapa waktu yang lama?

Petani itu menjawab, “Wahai tuan, orang-orang tua kami menanam dan kami yang memakannya. Dan sekarang kami menanam agar anak keturunan kami memakannya.”

Sang penguasa pun menjadi takjub dengan ucapan petani ini. Maka ia memberinya seratus dinar. Petani itu mengambilnya dan berkata, “Wahai tuan, pohon ini telah berbuah begitu cepat! Sang penguasa tertawa mendengar ucapan petani dan takjub dengan kecerdasannya dan memberi si petani seratus dinar lagi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *