Pertanyaan Terakhir

Pada acara tabligh akbar tahun lalu yang dihadiri Fadhilatus Syaikh Sa’d Asy-Syatsriy Hafidzahullah sebagai pembicara, diajukan kepada beliau pertanyaan terakhir. Melihat pentingnya isi pertanyaan dan jawabannya, kami transkrip dan terjemahkan kembali disini sebagai nasihat bagi muslimin pada umumnya dan ahlussunnah pada khususnya. Semoga bermanfaat!

Moderator:

Pertanyaan terakhir, mohon doakan muslimin di Indonesia wahai Fadhilatus-Syaikh, agar bersatu di atas sunnah dengan pemahaman salafus-shalih, terutama bagi para da’inya yang merupakan salah satu sebab persatuan kaum muslimin ini. Karena dari merekalah kami menimba ilmu agama. Jazakumullahukhairan.

Asy-Syaikh Sa’d Asy-Syatsriy:

Aku mohon kepada Allah Jalla wa ‘Ala untuk menyatukan kalimat muslimin dan menyatukan diantara hati-hati mereka dan menjadikan mereka saling berta’awun bertolak dari firman Allah Ta’aala ((Dan bekerjasamalah kalian diatas kebajikan dan ketakwaan))

Persatuan da’i-da’i di atas manhaj yang hak merupakan taqarrub (ibadah) yang paling agung yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan diantara sebab terbesar yang mengantarkan kepada bersatunya hati-hati diantara mereka dan bersatunya kalimat mereka adalah faktor-faktor berikut:

Yang pertama: Hendaknya tujuan mereka adalah akhirat, bukan dunia dan bukan mencari kesenangan dunia. Tidak membela pribadinya atau kelompoknya atau yayasannya. Melainkan bersikap semata-mata karena Allah Azza wa Jalla.

Dan diantara sebab terbesar dalam hal ini (yang kedua): Hendaknya manusia berhukum kepada Al Kitab dan As-Sunnah, sebagaimana firman Allah Ta’aala: ((Apapun perkara yang kalian perselisihkan, maka hukumnya kepada Allah)) dan Allah juga berfirman ((Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir))

Yang ketiga: Hendaknya kita memaafkan orang-orang yang melalukan kesalahan kepada kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan sikap ini.

Adapun yang keempat: Perkara yang seringkali aku wasiatkan dalam masalah ini, hendaknya manusia saling mempelajari masalah-masalah ilmiyah dan mengamalkannya dan membahas hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dan meninggalkan pembahasan dalam perkara-perkara teori yang manfaatnya sedikit.

Aku mohon kepada Allah Jalla wa Ala taufik bagi kalian agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Dan aku mohon kepada Allah agar menyatukan kalimat muslimin diatas kebenaran dan mengembalikan mereka kepada agama-Nya dengan cara yang terbaik.

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=dJpqJ5u7DUk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *