Berhati-hati dalam Takfir bukan Berarti Membela Orang Kafir dan Murtad

Penulis kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman menjelaskan bahwa sebagian orang memutlakkan ajakan berhati-hati dari pengkafiran. Beliau mengatakan ajakan ini baik, tapi jangan dijadikan alasan untuk membela orang-orang yang Allah kafirkan dan murtad. Simak keterangan beliau karena padanya terdapat rincian yang bagus. Persoalan ketiga; Sebagian orang memutlakkan ajakan untuk berhati-hati dalam masuk Read More

Benarkah mengkhususkan penegakan hujjah sebelum takfir dalam persoalan yang samar pendapat bid’ah?

Tersebar di tengah penuntut ilmu pernyataan ((mengkhususkan tawaffurs syuruth & intifa’ul mawani’ sebelum pengkafiran dalam persoalan yang samar adalah pendapat bid’ah)). Perhatikan ucapan berikut;   Orang yang mengucapkan  perkataan ini menyandarkannya kepada guru kami Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan tanpa bukti rekaman mau pun tulisan. Sedangkan dalam kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman halaman 130 yang Read More