Berhukum kepada Hukum Buatan dalam Mencari Keadilan

Tanya; Apabila terjadi sengketa di negeri kafir atau yang semisalnya, bolehkan seorang muslim mengadu kepada pengadilan yang berhukum dengan hukum buatan? Jawab; Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir. Amma ba’du; Apabila seseorang didzalimi di negeri kafir, dirinya atau hartanya atau kehormatannya boleh baginya mengadukan persoalannya kepada pihak Read More

Berhukum dengan Hukum Buatan: Kufur Besar & Kecil

Berhukum dengan hukum buatan seperti hukum adat atau peninggalan kolonial Belanda juga membatalkan Islam. Tapi jika seseorang dalam perbuatannya ini meyakini bahwa ia telah berdosa dan bahwa hukum Allah lah yang wajib dan utama sedangkan berhukum dengan selain hukum Allah adalah dosa besar, maka ia kafir kufur kecil dan tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Asy-Syaikh Read More