Benarkah Paham Hujjah Syarat Dalam Iqamatul Hujjah

Allah Jalla Jalaaluhu telah menegakkan hujjah-hujjah yang beragam dari hujjah-hujjah yang dapat didengar dan dilihat. Sedangkan mereka (musyrikin) menolak untuk mengikuti para nabi dengan dalih tidak paham hujjah. Allah Ta’aala berfirman mengabarkan ucapan mereka ((Wahai Syu’aib, kami tidak paham kebanyakan yang kamu ucapkan)). Dan Allah Subhanahu wa Ta’aala berfirman ((Dan Kami adakan tutupan di atas Read More

Lajnah Daimah tentang Iqamatul Hujjah

Pertanyaan ketiga dari fatwa no 17749 Pertanyaan (3): Terjadi perselisihan antara kami para penuntut ilmu, seputar masalah iqamatul hujjah kepada orang yang menyimpang dalam perkara pokok-pokok agama. Sebagian mengatakan: Semua orang jahil diberi udzur karena jahil dan pada semua perkara, tidak ada bedanya antara perkara pokok dan cabang, dhahirah dan khafiyah (jelas & samar). Dan Read More