Siapkah Anda Jika Pelaksanaan Ibadah Haji dikelola Negara Majusi Iran?!

Paska tragedi Mina kemarin, Iran menuding Saudi Arabia tidak mampu dan tidak cakap mengurus penyelenggaraan haji. Jika ditanyakan balik, apakah Iran mampu dan cakap mengurus haji?? INGATLAH SEJARAH…. Syiah memiliki rekam jejak sangat buruk dan kelam dalam sejarah pelaksanaan Ibadah Haji, mereka kerap kali melakukan kekacauan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kaum muslimin yang Read More

Mufti Saudi Ingatkan Bahaya Makar Bangsa Majusi!

Mufti Kerajaan (Saudi Arabia) dan sekaligus ketua Perhimpunan Ulama Besar (Hai’ah Kibar Ulama) serta pimpinan Dewan Tetap Penelitian & Fatwa, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh menyesalkan peristiwa yang menimpa negeri Yaman. Pada khutbah Jum’atnya di Jami’ Al Imam Turki bin Abdillah, di ibukota Riyadh beliau menyerukan bahwa setiap muslim merasa sedih atas musibah Read More

Apa kata Ayatullah Khomaini

Apa kata Ayatullah Khomaini (tokoh spiritual kaum Syi’ah Rafidhah) 1- Melecehkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam & para nabi. Semua nabi diutus untuk menyebarkan keadilan di penjuru alam. Tapi semua mereka tidak ada yang berhasil dalam misinya. Sampai penutup para rasul sekalipun yang diutus untuk memperbaiki manusia dan menegakkan keadilan serta mentarbiyah ummat juga belum berhasil Read More

Bahaya Syi’ah!

Syi’ah adalah mencintai Ali dan mendahukannya dari para shahabat. Barangsiapa (dari mereka) yang mendahulukan Ali dari Abu Bakr dan Umar, maka ia ghuluw (ekstrem) dalam ke-syi’ah-annya, ia disebut Rafidhiy (penganut paham Rafidhah). Tapi apabila ia tidak sampai demikian, maka cukup disebut Syi’iy (penganut Syi’ah). Dan apabila seorang Rafidhiy mencela dan menampakkan kebencian (kepada Abu Bakr Read More