Tidak Selamat dari Kesyirikan Kecuali dengan Bara’ah Dari Ahli Syirik

Dalam risalahnya kepada al-Akh Hamd bin ‘AbdulAziz. Setelah mengucapkan salam dan memuji Allaah. Berkata asy-Syaikh ‘AbdulLathif bin ‘Abdurrahmaan (1) rahimahullaah: “Saya menasehati engkau untuk istiqamah di jalan Allaah dari fitnah kesyirikan ini. Fitnah yang diserap oleh hati kebanyakan manusia. Dan ingatlah perkataan al-Imaam ibnul Qayyim dalam Ighatsah-nya (2): ‘Dan tidak akan selamat seseorang dari syirik Read More

Pelaku Kesyirikan Tapi Muslim: Mungkin?

Berkata asy-Syaikh Sulaymaan bin Sahmaan rahimahullaah: “Termasuk perkara ma’lum minad diin bidh-dharurah bahwasanya Islam dan Kesyirikan merupakan dua kubu yang bertentangan dan membatalkan satu dengan yang lain. Islam dan Kesyirikan tidak akan berkumpul pada waktu yang bersamaan dan tidak akan pergi pada waktu yang bersamaan. Dan diatas ini, termasuk perkara yang mustahil terjadi, yaitu syubhat bahwa Read More

Wasiat asy-Syaikh Hamd bin ‘Atiq

Beliau rahimahullaah merupakan salah satu ‘ulama Najd yang masyhur. Pada masa-nya terbilang adalah masa dimana da’wah tawhid telah tersebar, dan yang menjadi puncak keilmuan pada saat itu adalah asy-Syaikh ‘Abdurrahmaan bin Hasan, penulis Fathul Majid. Beliau pun termasuk murid seniornya asy-Syaikh ‘Abdurrahmaan bin Hasan, dimana asy-Syaikh Hamd bermajlis dengannya sekian tahun di Riyadh. Berikut wasiat-nya Read More

Secercah Faidah dari al-Qawa’id al-Arba’ (bagian 2)

Pada awal abad 13H, da’wah dan perjuangan ‘Ulama Najd telah terasa dan menyebar sampai ke al-Haramayn. Maka sebagai bentuk pemurnian tawhid, maka dihancurkanlah situs-situs kesyirikan pada daerah tersebut, seperti kubah-kubah yang dibangun diatas kuburan. Marahlah para pemberi ibadah kepada kuburan pada saat itu. Dan mulai meminta pertolongan dari segala penjuru, terutama dari Daulah Turkiyyah yang Read More