Merujuk Pendapat Syaikh Bin Baz

Penegasan Al ‘Allamah Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al Abbad Hafidzahullah seputar hukum pelaku syirik besar antara orang yang hujjah telah tegak atasnya dengan orang yang hujjah belum tegak atasnya.  Beliau berkata pada kitabnya “Al Iydhah wat Tabyiin”  hal 27 – 33: Berdasarkan keterangan yang telah lalu jelaslah, bahwa membangun kuburan dan terfitnah dengannya serta mengagungkannya termasuk sarana terbesar yang menjerumuskan Read More

Kuburan Keramat Diserbu Caleg

Imam Ash-Shan’ani Rahimahullah mengatakan: Setiap negeri memiliki kuburan (sesembahan) yang mereka seru (selain Allah): – penduduk Irak dan India menyeru Abdulqadir Jailani. – penduduk Tahamah, masing-masing kampung memiliki orang mati yang mereka seru dan panggil-panggil (selain Allah). Mereka memanggil: Wahai Zaila’i! Wahai Ibnul Ajiil! – penduduk Makkah memanggil: Wahai Ibnu Abbas! – penduduk Mesir memanggil: Read More

Alangkah Dahsyat Keterasingan Tauhid!!

Setelah menjelaskan gambaran syirik besar yang dahulu diperangi Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Ibnul Qayyim menerangkan sifat perbuatan sebagian muslimin terhadap “orang-orang shalih” mereka seperti: 1- Lebih mencintai mereka daripada Allah. 2- Lebih bergembira mendengar nama mereka daripada nama Allah. 3- Lebih marah kalau ada orang merendahkan mereka daripada kalau Allah yang direndahkan. 4- Lebih sering menyebut Read More

Sujud & Menyembelih untuk Selain Allah

Pertanyaan kepada Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan – Hafidzahullah-: 1- Apakah kita mengkafirkan orang yang sujud kepada berhala atau menyembelih untuk kuburan atau kita menunggu sampai kita tegakkan padanya hujjah? Jawab: Dia kufur dengan perbuatannya ini. Akan tetapi kamu hukumi perbuatannya kufur dan kamu kafirkan dia sesuai dhahirnya kemudian setelah itu nasihati dia. Jika ia Read More