Berbakti kepada Orangtua Setelah Mereka Wafat

Bagaimanakah cara berbakti kepada ibu saya setelah beliau meninggal dunia?
Jawaban:
Telah valid dari Nabi ṣallallahu ‘alaihi wasallam bahwa ada seorang yang bertanya kepada Beliau seraya berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah masih ada sesuatu yang tersisa untuk saya perbuat sebagai bentuk bakti kepada orangtua sepeninggal mereka? Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, “Menyalatkan keduanya, istigfār (memohonkan ampunan) untuk keduanya, menunaikan wasiat mereka, memuliakan teman dekat mereka, dan menyambung tali silaturahim yang tidak tersambung melainkan dengan mereka.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam al-Adab, no. 4476, dan Ahmad dalam Musnad al-Makkiyīn, no. 15479)

Ini semua merupakan bentuk bakti kepada orangtua. Maka kami berpesan kepada anda agar selalu mendoakan dan memohonkan ampunan untuk ibu anda, menunaikan wasiat syar’i yang telah dibuat sebelum beliau wafat, memuliakan teman-temannya, dan bersilaturahim dengan para saudara dan kerabat ibu anda, baik laki-laki maupun perempuan.

Semoga Allah melimpahkan taufikNya, memudahkan segala urusan anda, dan menerima amalan baik kami, anda dan seluruh kaum Muslimin. Wallahu al-Muwaffiq (hanya Allah sebagai Sang Pemberi taufik).

Syaikh Abdul ‘Aziz ibn Abdullah ibn Bāz. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatNya yang luas.

 

Alee Masaid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *