Kami Muslimun… Kenapa Bencana Selalu Menghampiri?!

“Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar) kamu berkata: “Dari mana datangnya (musibah) ini” Katakanlah: “Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri”. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Ali Imran: 165)   1. Karena kita gemar berbuat syirik. “Hampir-hampir langit Read More

Kuburan Keramat Diserbu Caleg

Imam Ash-Shan’ani Rahimahullah mengatakan: Setiap negeri memiliki kuburan (sesembahan) yang mereka seru (selain Allah): – penduduk Irak dan India menyeru Abdulqadir Jailani. – penduduk Tahamah, masing-masing kampung memiliki orang mati yang mereka seru dan panggil-panggil (selain Allah). Mereka memanggil: Wahai Zaila’i! Wahai Ibnul Ajiil! – penduduk Makkah memanggil: Wahai Ibnu Abbas! – penduduk Mesir memanggil: Read More

Nasihat Menyikapi Tahun Penuh Bencana

Segala puji hanya milik Allah , shalawat dan salam tetap terlimpah kepada Rasulullah, keluarganya, shahabat-shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau. Amma ba’du : Sesungguhnya Allah Ta’ala Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dengan semua perkara yang telah Allah tetapkan dan takdirkan. Sebagaimana pula Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui dengan semua apa-apa yang telah Allah Read More

Hizbiyah Adalah Bencana Bagi Ummat

(Nasihat kepada Ahlussunnah Yaman dalam menghadapi Syi’ah (Houtsi)) Nasihat ini diambil dari sesi tanya jawab tentang kesewenangan Syi’ah (Houtsi) terhadap Ahlussunnah di Yaman. Direkam pada 2 Muharram 1433 H Tanya: Apa nasihatmu terhadap saudara-saudara kita di Yaman yang sedang diperangi orang-orang Syi’ah (Houtsi)? Jawab: Wajib atas mereka bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak Read More