Hizbiyah Adalah Bencana Bagi Ummat

(Nasihat kepada Ahlussunnah Yaman dalam menghadapi Syi’ah (Houtsi))

Nasihat ini diambil dari sesi tanya jawab tentang kesewenangan Syi’ah (Houtsi) terhadap Ahlussunnah di Yaman.

Direkam pada 2 Muharram 1433 H

Tanya:
Apa nasihatmu terhadap saudara-saudara kita di Yaman yang sedang diperangi orang-orang Syi’ah (Houtsi)?

Jawab:
Wajib atas mereka bersandar kepada Allah Azza wa Jalla dan memperbanyak doa dan membela diri-diri mereka, keluarga dan harta mereka sesuai kemampuan yang mereka miliki.

Dan tidaklah Ahlussunnah di Yaman dengan musibah ini kecuali disebabkan kelemahan dan perpecahan mereka. Andaikan mereka bersatu dibawah satu panji tentu siapa pun tidak akan mampu menyusup ke tengah-tengah mereka. Akan tetapi ketika mereka terpecah belah dan jadilah mereka memiliki maksud-maksud tertentu. Masing-masing memiliki tujuan tertentu sehingga mereka ditimpa musibah ini. Ya.

Saya wasiatkan kepada mereka untuk bersabar dan saya wasiatkan mereka menempuh sebab dan diantaranya adalah persatuan dan tidak berpecah belah ((Dan jangan kalian berselisih sehingga kalian gagal dan hilang kekuatan kalian dan bersabarlah)) ((Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecahbelah dan berselisih)), wajib atas mereka bersatu.

Hizbiyah-hizbiyah dan perpecahan seperti ini berbahaya atas muslimin. Wajib atas mereka bersatu dalam satu jamaah diatas Al Kitab dan As-Sunnah dan tolong-menolong dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ini ciri orang-orang Islam.

Fadhilatus-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=23045

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *