Yang Utama dalam Berinteraksi dengan Al Qur’an

Pertanyaan seputar interaksi dengan Al Qur’an yang diajukan kepada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari Majmū’ Fatāwā Ibn Taimiyah, Vol. 23, Hlm. 54-63 Beliau ditanya tentang mengulang-ulang hapalan al-Qur’ān dan fikih, mana yang lebih utama dan lebih banyak pahalanya. Jawaban beliau: Alhamdulillāh. Sebaik-baik ucapan adalah kalam Allah. Sebaik-baik  jalan adalah jalannya (petunjuk) Muhammad ṣallallahu ‘alaihi wasallam. Dan Read More