Orang Awam Rafidhah Kafir?

Pertanyaan: Salah seorang ikhwah mengingkari pengkafiran terhadap Rafidhah. Rafidhah yang dimaksud adalah mereka yang mengerjakan perbuatan kesyirikan seperti istighatsah dengan Husain dan ziarah serta haji ke kuburan-kuburan. Saudara kita ini berkata, -dia ini lebih senior dari saya dalam menuntut ilmu-; “Mengkafirkan keyakinan mereka tidak berarti mengkafirkan orang awamnya yang jahil dan tersesat disebabkan imam-imam mereka. Read More