Siapkah Anda Jika Pelaksanaan Ibadah Haji dikelola Negara Majusi Iran?!

Paska tragedi Mina kemarin, Iran menuding Saudi Arabia tidak mampu dan tidak cakap mengurus penyelenggaraan haji. Jika ditanyakan balik, apakah Iran mampu dan cakap mengurus haji?? INGATLAH SEJARAH…. Syiah memiliki rekam jejak sangat buruk dan kelam dalam sejarah pelaksanaan Ibadah Haji, mereka kerap kali melakukan kekacauan yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari kaum muslimin yang Read More

Mufti Saudi Ingatkan Bahaya Makar Bangsa Majusi!

Mufti Kerajaan (Saudi Arabia) dan sekaligus ketua Perhimpunan Ulama Besar (Hai’ah Kibar Ulama) serta pimpinan Dewan Tetap Penelitian & Fatwa, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh menyesalkan peristiwa yang menimpa negeri Yaman. Pada khutbah Jum’atnya di Jami’ Al Imam Turki bin Abdillah, di ibukota Riyadh beliau menyerukan bahwa setiap muslim merasa sedih atas musibah Read More