Semangatmu dalam Berdakwah Harus Lebih Besar!

Allahu Akbar! Sangat fantastis!! Hanya dalam hitungan hari sejak donasi Palestina dibuka, nilai sumbangan muslimin sudah mencapai angka 10 M. Nilai yang sangat besar dalam bilangan hari yang sedikit. Hal ini menunjukkan kepedulian dan perhatian yang besar dari muslimin di tanah air terhadap saudaranya disana yang menjadi bulan-bulanan mortir dan senjata berat musuh-musuh Islam saat-saat Read More

Kemanakah Perginya Orang-orang yang Berakal?!

Ini adalah cuplikan Nasihat Mufti Saudi terkait huru-hara yang terjadi di Iraq dan Palestina pada khutbah hari raya Idul Fitri 1427 H “Wahai saudara-saudaraku di Iraq dan Palestina! Musuh di tengah-tengah kalian! Kekayaan (kalian) dirampas! Darah-darah (kalian) ditumpahkan! Dan kehormatan-kehormatan (kalian) diinjak-injak! Dan kekacauan-kekacauan terjadi! Kemanakah akal-akal sehat! Yang dengannya para pengambil keputusan berfikir di Read More

Menolong Orang Kafir Memerangi Muslimin

Termasuk pembatal keislaman adalah menolong orang kafir dan membantu mereka dalam memerangi muslimin Allah Ta’ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.  Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi Read More