Pernah dengar nama Hasyim, kakek kedua Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam?

Diantara kisahnya, ketika ia pergi ke Syam untuk berdagang, Hasyim singgah di Yatsrib dan menikah dengan Salma dari Bani Najjar. Kemudian setelah itu ia pun melanjutkan perjalanan dan wafat di Syam.

Dari Salma, Hasyim mendapat seorang anak yang diberinama Syaibah. Keberadaan Syaibah tidak diketahui oleh paman-pamannya di Makkah sampai ia berusia 7 tahun. Kemudian setelahnya datanglah Al Muththalib, paman Syaibah untuk menjemputnya ke Makkah.

Melihat Al Muththalib datang membawa seorang anak, penduduk Makkah mengira Syaibah adalah budak (abd) bagi Al Muththalib yang baru dibelinya. Dari sini Syaibah dikenal dengan panggilan Abdul Muththalib.

Nasab Nabi kita Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muththalib bin Hasyim.

Faidah: Usai menyampaikan kajian ini kemarin siang, datang seorang bapak bertanya: “Jadi pak Ustadz, kita boleh ya nikah diam-diam?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *