Kunci Kesempurnaan Seorang Hamba

Kelezatan itu tergantung besar kecilnya kecintaan. Semakin besar kecintaan dan kerinduan kepada kekasih, sebesar itu pulalah kelezatan yang didapat saat perjumpaan. Tapi (tahukah Anda) besar kecilnya cinta dan kerinduan juga tergantung pada ilmu dan pengetahuan. “Semakin besar ilmu seseorang tentang kekasihnya, sebesar itu pula kecintaan dan kerinduannya.”  (Kesimpulan): Jika sempurnanya nikmat dan kelezatan di akhirat Read More

Menolong Orang Kafir Memerangi Muslimin

Termasuk pembatal keislaman adalah menolong orang kafir dan membantu mereka dalam memerangi muslimin Allah Ta’ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.  Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi Read More

Jalan Meraih Cinta: Asma’ul Husna

Fikih Asma’ul Husna merupakan pintu mulia dari agama ini. Bahkan ia adalah fikih terbesar dan yang pertama dimaksud dalam hadits “Barangsiapa Allah kehendaki padanya kebaikan, Ia pahamkan akan agama”. Ia adalah yang paling berharga jiwa-jiwa dikorbankan dan yang terbaik dari yang dicari dan dikejar orang-orang berakal dan mendapat petunjuk. Bahkan dialah tujuan utama para juara Read More

Cinta & Benci Antara Keadilan Ahlussunnah & Kesewenangan Ahlulbid’ah

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah berkata:   Ketahuilah! Orang mukmin itu wajib (bagi kita) mencintai & menolongnya (wala’) walaupun ia mendzalimimu dan sewenang-wenang kepadamu. Sedangkan orang kafir itu wajib (bagi kita) memusuhinya (bara’) walaupun ia memberikan (pemberian) dan berbuat baik kepadamu.   Karena sesungguhnya Allah Ta’aala telah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab agar agama/ibadah Read More