Bolehkah Seorang Guru Menerima Hadiah dari Muridnya? [Syaikh Ibn Baz]

Pertanyaan; Seorang akhwat bertanya, apakah boleh seorang guru menerima hadiah dari murid-muridnya? Dan apabila tidak dibolehkan apakah boleh menerimanya setelah selesai periode masa belajar dalam setahun dan setelah murid-murid menerima nilai akhir? Dan apabila hal itu juga tidak dibolehkan, apakah boleh bagi si guru menerimanya dari murid setelah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya? Read More

Kapan Boleh Memberontak? -Syaikh Ibn Baz rahimahullah

Tanya; Apakah kondisi sebagian anggota pemerintahan yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa besar menuntut diadakannya pemberontakan atas kekuasaan mereka?   Jawab; Segala puji hanya milik Allah Rab semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah beserta shahabat-shahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Amma ba’du; Allah Ta’aala telah berfirman; يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا Read More

Kami Memaparkan Pemahaman Kami Kepada Ulama Haramain dan Ini Jawabannya!

Bismillaahirrahmaanirrahim Assalaamu’alaykum warahmatullaah wabarakaatuh, Alhamdulillaah wash-shalatu was-salama ‘ala Rasulillah wa ba’d. Kami merupakan kumpulan penuntut ilmu dari Indonesia, memaparkan kepada antum pemahaman kami, dengan harapan mendapatkan nasihat dan arahan dalam medan dakwah ila Allah. Dimana masalahnya adalah sebagian da’i memberikan celaan kepada kami, dengan celaan yang sebenarnya kami berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan. Read More

Diutusnya Rasul dan diturunkannya Al Qur’an untuk Mengangkat Kejahilan

Tanya jawab bersama Samahatus-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Pertanyaan: Udzur bil Jahl secara umum apakah ada kaidah-kaidah dan pondasi-pondasi yang menopangnya. Kemudian apakah ia berlaku umum pada setiap waktu dan semua tempat? Dan apakah kejahilan diberi udzur pada masyarakat muslim secara umum dan masyarakat yang disitu ada orang Islam dan selain mereka? Wahai Samahatus-Syaikh, Read More

Harta dan Anak dalam Al-Qur’an

Penyebutan harta selalu didahulukan dari anak di dalam al-Qur’anul Karīm, sekalipun pada hakikatnya anak lebih berharga bagi sang ayah dari hartanya. Apa hikmah di balik itu? Fitnah (ujian) dengan sebab harta lebih banyak. Karena peran harta yang mendukung untuk merealisasi ambisi dan syahwat yang diharamkan. Lain halnya dengan anak. Seorang manusia terkadang diberi ujian dan Read More