Benarkah Paham Hujjah Syarat Dalam Iqamatul Hujjah

Allah Jalla Jalaaluhu telah menegakkan hujjah-hujjah yang beragam dari hujjah-hujjah yang dapat didengar dan dilihat. Sedangkan mereka (musyrikin) menolak untuk mengikuti para nabi dengan dalih tidak paham hujjah. Allah Ta’aala berfirman mengabarkan ucapan mereka ((Wahai Syu’aib, kami tidak paham kebanyakan yang kamu ucapkan)). Dan Allah Subhanahu wa Ta’aala berfirman ((Dan Kami adakan tutupan di atas Read More

Tambahan yang Munkar

Pada cetakan Dr. Nashir bin Ali bin ‘Aidh bin Hasan Asy-Syaikh, seorang peneliti di Markaz Khidmat As-Sunnah was-Sirah An-Nabawiyah di Universitas Islam Madinah terhadap kitab “Tathhiir Al I’tiqaad” yang beliau tahqiq bersamaan dengan syarh Asy-Syaikh Ali bin Muhammad bin Sinan Ali Sinan (w. 1421) terdapat beberapa tambahan yang tidak didapati pada cetakan lainnya. Hal ini Read More

Urgensi Tauhid dalam Dakwah!

Berikut ini nasihat Asy-Syaikh Al Albani Rahimahullah kepada para da’i untuk mementingkan tauhid dalam dakwah mereka kepada manusia. Pertanyaan: Wahai Asy-Syaikh yang mulia, tidak diragukan lagi bahwa engkau mengetahui kenyataan umat Islam adalah kenyataan yang pahit, yaitu apabila ditinjau dari sisi awamnya mereka dalam perkara akidah dan masalah-masalah keyakinan, dan dari sisi perbedaan mereka dalam Read More

Bersyahadat Lalu Membatalkannya

Adapun perkara orang yang mengucapkan syahadat Laa ilaaha Illallah kemudian membatalkannya, apakah orang ini muslim? Yakni, misalnya ada seseorang bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, kemudian dia menyembelih untuk penghuni kubur, bernazar untuk mereka dan beristighatsah kepada mereka, apakah orang ini muslim? Tidak, dia bukan muslim. Letak perselisihan pendapat ada pada: Apakah jika orang ini belum Read More