Benarkah mengkhususkan penegakan hujjah sebelum takfir dalam persoalan yang samar pendapat bid’ah?

Tersebar di tengah penuntut ilmu pernyataan ((mengkhususkan tawaffurs syuruth & intifa’ul mawani’ sebelum pengkafiran dalam persoalan yang samar adalah pendapat bid’ah)). Perhatikan ucapan berikut;   Orang yang mengucapkan  perkataan ini menyandarkannya kepada guru kami Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan tanpa bukti rekaman mau pun tulisan. Sedangkan dalam kitab Al Furuq baina Aqidatis Salaf wa Aqidatil Murji’ah fil Iman halaman 130 yang Read More

Bid’ah; Yang Boleh Mengkafirkan Hanya Ulama, Tanpa Syarat!

Benarkah Takfir Hanya Hak Ulama, Sementara Orang Awam Dilarang Mengkafirkan?! I. Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz rahimahullah 1- Apakah wajib atas awam mengkafirkan orang yang kekafirannya jelas, atau jelas padanya kekafiran? Jawab: Apabila jelas padanya petunjuk yang menjadikannya kafir, ia mengkafirkannya, apa yang menghalanginya (dari ini)?! Apabila jelas baginya (awam) apa yang mengharuskan Read More

Kapan waktu mengangkat jari telunjuk di saat tasyahhud?

Pertanyaan; Saya merasa tenang dan menguatkan pendapat yang mengatakan menganggkat jari telunjuk di saat tasyahhud tanpa menggerakkannya. Pertanyaanku sekarang kapan kami mulai menganggat jari tersebut? Apakah sejak pertama kali tasyahhud atau saat membaca “Asyhadu Allaa ilaaha Illallah…”? Jawab; Yang tampak dari nash-nash yang ada bahwa seorang yang shalat apabila duduk tasyahhud dia mengisyaratkan dengan jari Read More

Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Biografi & Perjuangan Dakwahnya

Beliau adalah Al Imam Al Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Masyraf At-Tamimi An-Najdi. Lahir di sebuah perkampungan Uyainah sebelah utara Riyadh, disitulah kabilahnya tinggal. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu. Ayahnya seorang hakim agung, dan kakeknya –Sulaiman- adalah seorang mufti dan rujukan para ulama. Dan paman-pamannya semuanya ulama. Beliau Read More

MENGHADIAHKAN PAHALA BUKAN BID’AH

Pertanyaan: Apakah bacaan Al Qur’an dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada mayit bid’ah dan tidak diakui oleh mazhab yang empat? Lalu apa yang bisa berguna untuk mayit? Jawab: Bacaan Al Qur’an dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal hukumnya diperselisihkan diantara ulama. Diantara mereka ada yang membolehkannya dan menilainya mustahab dan berkata; pahalanya sampai kepada Read More

Mengintai lalu Mentabdi’ kemudian Memaksa, bukan manhaj Salaf sama sekali! Siapkah Anda Bertaubat?!

Pertanyaan diajukan kepada Asy-Syaikh Abdulmuhsin Al Abbad Hafidzahullah. Seorang penanya berkata: Wahai Syaikh kami, semoga Allah menjagamu. Di antara taufiq Allah bagi para penuntut ilmu, hadirnya (pelajaran) Muqoddimah Muslim beserta penjelasannya dari anda yang mulia. Akan tetapi nikmat ini, yaitu kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Imam Muslim telah menjadi rancu atas sebagian orang, sebagian mereka menerapkannya Read More

Ketika Saat Itu Datang, Menyingkirlah!

Ketika orang-orang sudah berpaling dari berpedoman kepada Al Kitab & Sunnah. Dan mereka menganggap keduanya belum cukup. Lalu menggantinya dengan pendapat-pendapat, qiyas, istihsan dan ucapan-ucapan tokoh. Dijadikanlah pada mereka kerusakan pada fitrah-fitrah mereka. Kegelapan dan kerusakan pada akal-akal dan pemahaman mereka. Sampai-sampai kondisi seperti ini merebak dan menguasai kehidupan mereka. Anak-anak tumbuh dewasa, orang-orang beranjak tua Read More

Puasa Rajab

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Wal Ifta’ Soal: Puasa sunnah Rajab itu dianjurkan pada awal bulan, tengahnya atau akhirnya? Jawab: Tidak ada hadits yang shahih yang khusus menyatakan adanya keutamaan puasa bulan Rajab selain hadits yang dikeluarkan oleh An Nasa-i dan Abu Daud, yang dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari hadits Usamah, ia berkata: قلت Read More

Imbangi Syi’ah dengan Dakwah yang Lebih Besar

Dijawab oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin Rahimahullah Pertanyaan:  Fadhilatus-Syaikh, sekarang ini banyak orang-orang Rafidhah (syi’ah) di tengah-tengah kami di asrama. Dan mereka mempunyai kegiatan-kegiatan bersama pelajar-pelajar yang datang dari luar negeri. Pergi dengan mereka ke pasar-pasar dan berbaur dengan keseharian mereka. Dan mereka (syi’ah) memiliki beberapa aktifitas dakwah. Apa yang harus kami perbuat?   Read More