Membayar Zakat Seminggu Sebelum Hari Raya, Haruskah Mengulanginya?

Pertanyaan; Saya telah mengeluarkan zakat fitrah lebih dari seminggu sebelum hari raya. Sahkah zakat saya? Dan apabila tidak sah, apa yang harus saya lakukan? Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Pertama, ulama berbeda pendapat tentang kapan hari pertama seseorang boleh mengeluarkan zakat fitrah. Pendapat pertama mengatakan; Dua hari sebelum hari raya. Dan ini pendapat Malikiyah dan Read More

Membayar Zakat Fitrah Sebelum Waktunya. Bolehkah?

Tanya: Bolehkah membayar zakat fitrah beberapa hari sebelum Ramadhan? Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan keluarganya dan para shahabatnya. Amma ba’du: Zakat fitrah menjadi wajib dengan al fithr (berakhirnya puasa) Ramadhan. Dan ini telah disepakati. Dan ulama berselisih tentang batasan waktu wajibnya. Asy-Syafi’i, Ahmad dan sebuah riwayat Read More

Zakat Fitrah dengan Uang?

Pertanyaan: Bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, bukan dengan makanan? Jawaban: Hukum asal dalam mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib diambil dari makanan. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mewajibkan berupa makanan, yaitu pada beberapa hadits. Diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Al Bukhari (1503) dan Muslim (984) dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma, ia berkata: “Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mewajibkan zakat Read More