Udzur bil Jahl Menurut Syaikh Utsaimin & Mengkompromikan Fatwa-fatwanya

Doktor Asy-Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al Manshur Al Jarbu’ hafidzhullah بسم الله الرحمن الرحيم Mengkompromikan fatwa-fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah tentang hukum pelaku syirik besar Pertama: Beberapa contoh fatwa-fatwa Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yang secara tegas menyatakan kafirnya mu’ayyan (person) yang melakukan kesyirikan yang besar walau jahil. 1- Fadhilatus-Syaikh Read More

Memahami Hadits Orang yang Berwasiat Untuk Dibakar

بسم الله الرحمن الرحيم Memahami Hadits Orang yang Berwasiat Untuk Dibakar dan Sanggahan Kepada Para Pencela Diantara hadits yang sering dijadikan dalil dalam memberi udzur kepada pelaku kesyirikan yang jahil adalah hadits orang yang berwasiat kepada anak-anaknya agar membakar jasadnya. Haditsnya sebagai berikut;             Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu, dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam beliau Read More

Bid’ah Al Jahiz; yang memberi udzur kecuali kepada mu’anid (pembangkang)

[Saya katakan; seorang mu’anid / pembangkang adalah; seseorang yang telah jelas baginya kebenaran namun dia lebih memilih selain kebenaran.] Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al Manshur Al Jarbu’ melanjutkan; Orang yang pertama menyelisihi pokok ini dan menyangka bahwa hujjah tidak tegak kecuali kepada mu’anid (pembangkang) dan bahwa orang jahil dan menakwil dan mujtahid yang belum jelas Read More

Persoalan Al Udzur bil Jahl dalam kitab Al Burhan Ad-Dzahir

Oleh; Dr. Abdullah bin Abdurrahman Al Manshur Al Jarbu’ Diantara persoalan akidah yang banyak diperbincangkan di zaman ini, dan dilakukan penelitian dan dibuat tulisan tentangnya oleh sebagian orang yang belum kuat pijakan ilmunya, kebanyakan mereka anak-anak yang baru tumbuh giginya, adalah persoalan; al udzur bil jahl dan dhawabith at-takfir. Hingga populer ditengah-tengah kebanyakan orang yang Read More

Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis Mengklaim Pendapatnya Sejalan dengan Para Imam

Dalam persoalan ini Dr. Ar-Rayyis mengklaim bahwa pendapatnya selaras dan sejalan dengan mazhab para imam. Dia juga banyak menukil dari mereka dengan nukilan yang terpotong dan memahaminya dengan takwilan yang tidak benar. Diantara perkataannya dalam hal ini adalah; “Nukilan sebagian perkataan-perkataan ahli ilmu tentang Udzur bil Jahl dalam perkara yang terang, bukan samar. Yaitu perkara Read More

Besarnya Toleransi Dr. Ar-Rayyis kepada Orang Musyrik

Dr. Ar-Rayyis besar toleransinya kepada orang musyrik. Si musyrik disisinya muslim sekalipun dia beribadah kepada berhala-berhala dan kuburan-kuburan, selagi itu semua dilakukan karena jahil. Apakah tempat tinggalnya di tengah-tengah muslimin atau jauh dari mereka. Berikut ini kutipan perkataannya; Membantah orang yang mengatakan; “Sesungguhnya pelaku kesyirikan apabila meninggal dunia tidak dishalatkan” ia berkata;   “Kita katakan; Read More

Udzur bil Jahl dalam Persoalan-persoalan Tauhid Ibadah dan Sikap para Ulama Dahulu dan Sekarang

2- Udzur bil Jahl dalam persoalan-persoalan tauhid ibadah dan sikap para ulama dahulu dan sekarang Diantara kekeliruan fatal yang dilakukan Doktor (Abdul Aziz Ar-Rayyis) adalah pada persoalan memberi udzur kejahilan bagi orang yang mengaku muslim secara mutlak. Yaitu pada persoalan-persoalan tauhid ibadah. Beliau telah membawakan dalil-dalil dan nukilan yang banyak dari para ulama yang ia Read More

TERJEBAK KE DALAM PEMAHAMAN IRJA’

Mendudukkan Dr. Abdul Aziz bin Rayis Ar-Rayis dan pendapatnya yang mencocoki kaum Murji’ah sekaligus pembelaan terhadap para ulama kita yang dituduh keliru dan diklaim sepakat dengan pendapatnya Tulisan; Abdullah bin Nashir bin Abdul Aziz An-Najim بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيم Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada pemberi kabar gembira dan peringatan. Read More

Mewaspadai Penyimpangan buku “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah” karya Ust. Yazid Jawwas

Segala puji hanya milik Rab semesta alam, dan akhir yang baik hanya bagi orang-orang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang dzalim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau dan kepada para shahabatnya, amin. Tanpa sengaja saya mendapati buku yang berjudul “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah wal Read More

KAIDAH PENTING; KETERKAITAN LAHIR DAN BATIN DALAM KEIMANAN

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata; Cabang-cabang keimanan ada dua macam; ucapan dan perbuatan, begitu juga cabang kekufuran ada dua jenis; ucapan dan perbuatan. Dan termasuk dari cabang-cabang keimanan yang berupa ucapan, cabang yang apabila hilang hilanglah keimanan. Dan begitu pula termasuk dari cabang yang berupa perbuatan adalah cabang yang apabila hilang hilang pula keimanan. Dan begitu Read More